Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeyi ifade eder.

Türkiye’nin Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir (6735 s.K., Md. 11).

Turkuaz kart ne zaman mevzuata girdi?

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ve Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Program Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarına başlanan Turkuaz Kart; Uluslararası İşgücü Kanununun 11’ inci maddesinde düzenlenerek
Turkuaz Kart uygulaması 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.

Turkuaz Kart Danışmanlığı

Yatırım tutarınız vatandaşlık için gerekli şartları sağlamıyor yada şuan servetinizi Türkiye’ye getiremiyor musunuz? 

Turkuaz Kart Programı tam size göre. ABD’nin uyguladığı Yeşil Kart Programı’nın bir benzeri olan Turkuaz Kart alarak süresiz olarak hem kendiniz hem de aileniz ile birlikte Türkiye’de oturma ve çalışma hakkını elde etmeniz mümkün.

Belirli kriterleri sağlayan yabancı kişiler doğrudan Turkuaz Kart başvurusu yapabilir. Turkuaz Kart size Türk Pasaportu vermez, mevcut vatandaşlığınız sürerek Türkiye’de yaşama ve çalışma hakkını sağlar.

Yatırım Getirmeyene Turkuaz Kart Var!

Turkuaz kart alarak vatandaşlığa yakın kapsamlı haklara sahip olun, Türkiye’de yaşayın Türkiye’de çalışın. Turkuaz kart sahibi bir kişi gerekli yatırım şartları sağlarsa daha sonra Türk pasaportu için de başvurabilir.

  • Yüksek nitelikli iş gücü olabilecek eğitim, ücret, deneyim ve mesleki bilgi, bilim ve teknolojiye katkı gibi niteliklere sahip olan kişiler,
  • Yüksek nitelikli yatırımcı olabilecek yatırım ve ihracat düzeyi ile istihdam büyüklüğüne sahip olan ve teknolojik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlayabilen kişiler,
  • Bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda uluslararası başarılara sahip olan ve ülke menfaatleri için yararlı olacağı kabul edilen bilim insanı ya da araştırmacılar,
  • Kültürel, sanat ya da sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan kişiler,
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınırlığı ve milli menfaatleri ile ilgili konularda Türk kültürünün yararına olacak şekilde uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan kişiler Turkuaz Kart sahibi olabilirler.

Turkuaz Kart ilk olarak 3 yıllık geçiş süresi belirlenerek verilmektedir. Bu 3 yıllık geçiş süresi içinde kart sahibi Türkiye dışında bakanlıkça belirlenen süreden daha fazla bir süre kalmaz ve kart iptal edilmezse, geçiş süresi kaydı kart sahibinin başvurusu ile kaldırılır ve süresiz kart verilir. Geçiş süresinin dolmasına 180 gün kala ya da her durumda geçiş süresi dolmadan önce yapılabilir. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresinin kaldırılması ve süresiz karta sahip olmak için yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart uygulamasına neden ve hangi saikler ile ihtiyaç duyulmuştur?

Turkuaz Kart’a Uluslararası İşgücü Kanununun 11’inci maddesi kapsamında nitelikli yatırımcı ve nitelikli işgücünü Türkiye’ye çekmek amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.

Turkuaz Kart, bilim insanı veya araştırmacıların kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye’ye katkı sağlayan yabancıların Türkiye’yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkemize küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamasını amaçlamaktadır.