İthalat-İhracat Danışmanlığı

Türkiye'de yapacağınız ithalat-ihracat işlerinizde VIP danışmanlık sunuyoruz.

Danışmanlık için iletişime geçin.

Bize Ulaşın!

+90 542 892 89 11

İhracat danışmanlığı hizmetimiz, analiz konumlandırma, projelendirme faaliyet planı ve iş planı ile başlar büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır.
İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksek tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır.

Türkiye’de Firma Kurmanın Avantajları

Yabancıların, Türkiye’de şirket kurmak, şube açmak, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak veya hisse devretmek istemeleri haline Başbakanlık’tan almaları gereken ön izinler ile yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları tutarındaki yabancı sermayenin Türkiye’ye getirilmesi gibi zorunluluklar kaldırılmıştır.
Yeni düzenlemeyle, yabancıların sadece anonim ve limited şirket değil, tüzel kişiliği olmayan (adi şirket gibi) tüm şirket türlerini kurmalarının da önü açılmıştır. Eski kanunda aranan, yabancı teşebbüsün memleketin iktisadi gelişmesine yararlı olması, Türk özel teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet alanında çalışması ve tekel teşkil edecek faaliyetlerde çoğunluk hissesine sahip olunmaması gibi şartlar da artık kaldırılmıştır.
Yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki faaliyetlerinden doğan kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini yurtdışına serbestçe transfer edebileceklerdir.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Desteklenmektedir

Doğrudan yabancı yatırım, yurtdışındaki yatırımcının Türkiye’de şirket ya da şube kurarak veya mevcut bir şirkete ortak olarak üretime yönelik yapmış olduğu yatırımlardır. Portföy yatırımları gibi hisse senedi veya tahvil satın alınarak yapılan dolaylı yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. O halde, Türkiye’de uzun vadeli ve kalıcı yatırım yapmak isteyen, Türkiye’deki iş ve kur risklerini göze alan yabancılar yerli yatırımcılara sağlanan imkanlardan eşit olarak yararlanabilecektir.
Türkiye’de, anonim ve limited şirket gibi kurumsal yapıdaki şirket türleri kurulabileceği gibi, adi şirket gibi kurumsal olmayan yapıdaki şahıs şirketleri de kurulabilmektedir. Şahıs şirketleri, kolay kurulabilmeleri, sermaye koyma borcunun olmaması ve düşük muhasebe maliyetlerine sahip olmaları sebebiyle avantajlı olsa da uygulamada en çok limited ve anonim şirket tercih edilmektedir.
Kuruluşta öncelikle şirketin unvanı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Ardından noter tasdikli şirket belgelerinin (ana sözleşme gibi) merkezi sicil kayıt sistemine kaydedilmesi ve gerekli belgelerle ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Yeni Bir Gelecek

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 55 yıllık Türk Ticaret kanunu ilga eden ve yerini alan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun sunulmasıyla daha da tadil edilmiştir. [2] Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır.
Üstelik, kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini yansıtmıştır. Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir.
Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.
Türkiye dışında düzenlenen belgelerin ise apostil şerhinin alınıp, konsolosluk ya da noterler tarafından onaylanması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan şirket ortakları için ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Bunların dışında, şirket ana sermayesinin ¼ ünün ve rekabet kurumu payının bankaya yatırılması gerekmektedir.
Şirket, ticaret sicil müdürlüğünce tescilinden itibaren tüzel kişilik kazanacaktır. Akabinde, müdür ya da temsilciye imza sirküleri düzenlenmesi, defter tasdikleri, vergi levhası alınması gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir. Sonrasında yabancı ortaklar için çalışma izni alınması da gerekebilecektir.

VIPTurkishPass danışmanları tüm ithalat-ihracat süreçlerinizde VIP danışmanlık hizmeti sunarlar.

Danışmanlık almak için

UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞÜN

Tüm yatırım sürecinizde doğru hizmet almak için bize ulaşın.
VipTurkishPass