Vergi ve İş Hukuku Danışmanlığı

Türkiye'de yapacağınız yatırımlarda hukuki işlemler için yanınızdayız.

Danışmanlık için iletişime geçin.

Bize Ulaşın!

+90 542 892 89 11

Vergi kanunları uzmanlık gerektirir. Bizler müşterilerimizin günlük işlemlerini yaparken bile sıklıkla vergisel boyutu olan bazı sorunlarla karşılaştıklarının farkındayız. Müşterilerimizin vergi konularına vakit harcarken kendi faaliyetlerine odaklanmalarının zorluğunun bilincindeyiz.

Vergi kanunları elbette ki müşterilerimiz açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Doğru şekilde anlaşılmaları ve yorumlanmaları gerekmektedir. Çoğunluğu Maliye Bakanlığı kökenli, kendi alanında yetkin VIPTurkishPass Uzmanları olarak bizler, mükelleflerimize vergisel boyuta sahip en karmaşık ve zorlu sorunlar ve durumlar için profesyonel çözümler üretiyoruz.

Türkiye’de Firma Kurmanın Avantajları

Vergi, Sermaye Piyasası, Teşvik, Kambiyo, Yabancı Sermaye Mevzuatı ve diğer Mali Mevzuat alanlarında oldukça tecrübeli ve uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan VIPTurkishPass, müşterilerinin işlemlerini vergi yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini ve kayıtlarına yansıtmalarını sağlamakta, karşılaşılan sorunlara etkili çözümler geliştirmenin yanı sıra, karar alma sürecinde değerlendirilmek üzere vergi ve diğer mali mevzuatın yükümlülere tanıdığı teşvik, koruma ve istisnalar konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bunlara ek olarak, günümüz mali mevzuat uygulamaları kapsamında müşterilerimizin vergi idareleri ile yaşadığı uyuşmazlıklara yönelik çözüm önerileri geliştirmekte, uyuşmazlıklarla ilgili idari ve hukuki tüm süreçlerde, konularında uzman danışmanlarımız ile yol göstermekteyiz.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Desteklenmektedir

Günümüz iş dünyası, sınırların ortadan kalktığı ve hızlı küreselleşme ile birlikte dünya genelinde yerel iş uygulamalarındaki farklılıkların çeşitli riskleri beraberinde getirdiği bir dinamizme sahiptir. Böylesine hızlı bir değişim, özellikle uluslararası platformda faaliyet gösteren işletmelerin, yalnız yerel ticari ve mali mevzuatı değil, aynı zamanda faaliyet gösterilen yabancı ülkelerdeki mevzuatı da alınacak karar ve planlarında göz önünde bulundurmalarını gerektirmektedir.

Bu konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması işletmeleri ciddi hukuki risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin ulusal ve/veya uluslararası platformda karşı karşıya olabilecekleri hukuki risklerin giderilmesi ve hukuki sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Yeni Bir Gelecek

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 55 yıllık Türk Ticaret kanunu ilga eden ve yerini alan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun sunulmasıyla daha da tadil edilmiştir. [2] Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır.

Üstelik, kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini yansıtmıştır. Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir.

Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.

Türkiye dışında düzenlenen belgelerin ise apostil şerhinin alınıp, konsolosluk ya da noterler tarafından onaylanması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan şirket ortakları için ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Bunların dışında, şirket ana sermayesinin ¼ ünün ve rekabet kurumu payının bankaya yatırılması gerekmektedir.

Şirket, ticaret sicil müdürlüğünce tescilinden itibaren tüzel kişilik kazanacaktır. Akabinde, müdür ya da temsilciye imza sirküleri düzenlenmesi, defter tasdikleri, vergi levhası alınması gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir. Sonrasında yabancı ortaklar için çalışma izni alınması da gerekebilecektir.

Danışmanlık almak için

UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞÜN

Tüm yatırım sürecinizde doğru hizmet almak için bize ulaşın.
VipTurkishPass