İstihdam Yaratarak Vatandaşlık Almak

Türkiye'de belirli sayıda istihdam yaratarak vatandaşlık alabilirsiniz.

Danışmanlık için iletişime geçin.

Bize Ulaşın!

+90 542 892 89 11

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (5901 sayılı) “Türk vatandaşlığının kazanılmasındaki istisnai haller” başlığında 12’nci maddede; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (6458 sayılı) 31’inci maddesinin 1. fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet / oturma izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancı uyruklular ve bu kişilerin yine yabancı uyruklu eşi, kendisinin ve eşinin 18 yaş altı (ergin olmayan) veyahut 18 yaş üstü olmasına rağmen kendisine bağımlı durumdaki yabancı çocuğunun, ülkemizin güvenliği ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edebilecek bir durumları bulunmamak şartıyla ve Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabileceği öngörülmektedir.
Türk Vatandaşlığı Kanununun (5901 sayılı) 46’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Türk vatandaşlığı istisnai olarak kazanılması, başvuru için gereken evraklar ve yapılacak işlemler” başlıklı 20 no’lu maddesinde; en az elli (50) kişilik istihdam oluşturduğu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca tespit edilen yabancı uyrukluların 5901 sayılı Kanunda 12’nci maddede birinci fıkranın (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecekleri ifadeleri yer almaktadır.
Öte taraftan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (6458 sayılı) 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde; Türkiye’de çalışmıyor olan ancak “Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanması dair Yönetmeliği “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, bu başvuru için gerekli evraklar ve yapılacak olan işlemler” başlıklı 20 no’lu maddesi ile belirlenen yatırım kapsamı ve tutarlarının yatırım yapacaklar ile bunların yabancı uyruğa sahip eşi, kendisinin ve eşinin 18 yaş altı (ergin olmayan) veyahut 18 yaş üstü olmasına rağmen kendisine bağımlı durumdaki yabancı çocuğuna en fazla 5 (beş) yıl süreyle ikamet izni verilebileceği durumu öngörülmüştür.
Yukarıda anılan tüm mevzuat hükümlerine istinaden yabancı uyruklu kişilerin 6458 sayılı Kanun’un 31 madde / j bendi kapsamında İçişleri Bakanlığına yapacakları oturma izni veyahut 5901 sayılı Kanunda 12’nci maddede birinci fıkrada (b) bendi kapsamındaki istisnai vatandaşlık başvurusu için gerekli olan en az 50 (elli) kişilik istihdam sağladığına yönelik uygunluk belgesi talebi aşağıda yer alan usul ila esaslar çerçevesinde
En az 50 kişilik Türk vatandaşını istihdam ettiği gerekçesiyle uygunluk belgesi talebinde bulunmuş yabancı kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı durumda bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunur.
Yapılan başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’na bağlı durumda bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte. Herhangi bir eksikliği görülmeyen başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmakta. Eksik bilgi ya da belge ile yapılmış başvurularda ise saptanan eksikliğin tamamlanması için başvuru sahibi kişiye otuz (30) günlük süre verilir. Eğer bu süre içerisinde eksiklik giderilmez ise başvuru reddedilir.
Yapılan değerlendirmenin neticesinde gerekli koşulları karşılıyor olduğu tespit edilen yabancı kişilere ilişkin başvuru sonuçları İçişleri Bakanlığına ve ayrıca başvuru sahibine bildirilir.
 
İstihdam ve vatandaşlık süreçlerinizde size VIP danışmanlık sunuyoruz.
Danışmanlık almak için

UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞÜN

Tüm vatandaşlık edinme sürecinizde doğru hizmet almak için bize ulaşın.
VipTurkishPass