Piyasa Araştırma Danışmanlığı

Türkiye'de yapacağınız yatırımlar için piyasa araştırma hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık için iletişime geçin.

Bize Ulaşın!

+90 542 892 89 11

VIPTurkishPass, müşterileri ile yürüttüğü tüm projelerde, alanında uzman personeli ve ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile ortak akıl prensibiyle doğru verileri en kısa sürede ve en uygun maliyetle sunar. VIPTurkishPass, otomotivden turizme, dayanıklı tüketimden finansal hizmetlere, gayrimenkulden lojistiğe, teknolojiden kamu hizmetlerine kadar çok geniş
80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, VIPTurkishPass, kısa sürede onlarca markanın dünyanın her bölgesinde pazar araştırma partneri olmuş ve yerli markalarımızın uluslararası markalaşma süreçlerinin destekçisi olmuştur.

VIPTurkishPass olarak müşterilerimize yatırım öncesi pazar araştırma çalışmalarında somut ve soyut veriler üzerinden gerçek bir bilgi kaynağı sunmaktayız.

Marka İmajı Ve Kurumsal İmaj Çalışmaları

Günümüz pazarlama dünyasında imajın algı çalışmalarıyla yönetildiğini ve algının gerçeğin yerini aldığını görmekteyiz. İmaj için çaba göstermeyen PR çalışmaları yapmayan şirketler ve kurumlar müşterinin zihin dünyasında zamanla yok olacaktır. VIPTurkishPass olarak imaj ölçümlerini müşterimiz için yapmakla beraber atılması gereken adımları da belirtiyoruz.

Pazar araştırma süreçlerinin tamamlayıcı unsuru olan yurtiçi ve hedef pazarlarda gerçekleştirdiğimiz araştırma çalışmalarımızla çözüm sunuyoruz.

Şirket Kuruluşunda Yasal Süreçleri Takip Edelim

Yabancı yatırıma dair ana mevzuat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki 4875 sayılı Kanundur. [1]. Kabulü ve 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Doğrudan Yabancı Yatırım hakkındaki güncel mevzuat iki esası açıkça garanti etmektedir: ticari teşebbüsleri kurma ve eşit muamele, Doğrudan Yabancı Yatırımlar hakkındaki Kanunun 3(a) maddesine göre:

Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir” 4875 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce, Türkiye’de iş kurmayı isteyen yabancı yatırımcılar, Yabancı Sermayenin Teşviki hakkındaki 6224 sayılı Kanuna tabiydi. 4875 sayılı yasayla, ilga edilen eski mevzuata göre, yabancı şirketler, bir dizi sıkı açılış prosedürüne tabi kalıyordu.

En ihtilaflı olanlar arasında, Hazine Bakanlığından ön izin ve yabancı ortak başına 50.000 ABD Dolarlık sermaye koşulu bulunuyordu. Ayrıca, 4875 sayılı yasa, yabancı yatırımcıların ticari faaliyetleri önündeki sınırlamayı da kaldırdı. Önceden yabancı yatırımcıların, anonim şirketler, Sınırlı Sorumlu Şirketler ve Şubeler oluşturmasına izin veriliyordu.

4875 sayılı Yasanın sonucu olarak ve önemlisi, yeni Türk Ticaret kanununda öngörülen reformlarla, bir tüzel kişiliğe sahip olmaya bakmaksızın, yabancı yatırımcılar, Türkiye’de her türlü şirketi kurabilir ve ticari faaliyetlerle meşgul olabilir.

Bir yandan daha etkin bir yönetim öte yandan ise siyasi istikrara sahip Türkiye’nin vatandaşı olmak bu başarı hikayesine de ortak olmak demektir.

Yeni Bir Gelecek

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 55 yıllık Türk Ticaret kanunu ilga eden ve yerini alan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun sunulmasıyla daha da tadil edilmiştir. [2] Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır.

Üstelik, kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini yansıtmıştır. Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir.

Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.

Danışmanlık almak için

UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞÜN

Tüm yatırım sürecinizde doğru hizmet almak için bize ulaşın.
VipTurkishPass