Yabancılar Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, Türkiye yasalarına göre kendilerine tanınan haklardan yararlanabilirler.

NOT: 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55/c ve ç bentleri kapsamında çalışacak yabancılar, amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, bir yıl içinde 90 gün ile sınırlı olmak üzere  ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Her defasında en fazla iki yıllık verilen aile ikamet izni
Öğrenim sürelerine göre verilen öğrenci ikamet izni.

Süre sınırı olmaksızın verilen uzun dönem ikamet izni.

Her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilen insani ikamet izni

Başlangıçta 30 gün, her defasında altı aylık sürelerle uzatılabilen, toplam süresi üç yılı geçmeyen insan mağduru ikamet izinleridir.

 

Turizm Amaçlı İkamet İzni

Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan bize başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

VIPTurkishPass olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

| Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunanlar Için Kısa Dönem İkamet İzni |

- 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)
- Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
- Randevu Formu
- Genel Sağlık Sigortası
- Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
- Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi
- Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi
| Yabancı Emlak Danışmanlığı Ve Satışı |

İstanbulu’un gelişen ve ekonomik olarak gelecek vaad eden bölgelerinde yatırım amaçlı veya ikamet amaçlı siz müşterilerimize gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Ayrıca ülkemizde gayrimenkul sahibi olan yabancı vatandaşlarımızın tamamına 2 yıllık ikamet (oturum) izni alıyoruz. İstisnasız her birine aldığı tapu üzerinden 2 yıllık ikamet (oturum) izni verilmektedir.

Yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak ve hayallerinizi anlatmak. Gerisini biz sizin için hazırlayıp sizin isteğinize uygun gayrimenkulleri tercihinize sunuyoruz.

VIPTurkishPass, müşterilerine özel olarak ülkemizin birçok bölgesinde; ister yatırım amaçlı, ister yaşam amaçlı olan gayrimenkulleri ofislerimizde inceleyebilirsiniz.

| Yeni Bir Gelecek |

Türkiye’deki iş yaşamı, 1 Temmuz 2012 tarihinde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edilmiştir. Böylece Avrupa Birliği uyumlaştırma çabalarına uygun olarak, yeni ticaret kanunu, daha iyi yapılandırılmış ve daha az karmaşık bir iş yaşamını yaratmıştır.

Üstelik kanun, sermayenin serbest dolaşımı gibi temel AB prensiplerini de yansıtmıştır. Hepsinin arasında, yeni kanunun yürürlüğüyle başarılan temel gelişmelerden birisi, şirketlerin hissedar yapısının düzeltilmesidir. Buna göre yeni yasa, tek hissedarlı anonim şirketlerin veya limited şirketlerin kurulumuna izin vermektedir.

Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.

Aile İkamet İzni

İkamet izni almak için ailenizden ayrılmanıza gerek yoktur. Aksine Türk vatandaşlığı programı yalnızca kendinize değil aynı zamanda ailenize de Türk pasaportu sağlar, birlikte bir gelecek planı yapmanızı garantiler. Eşiniz ve 18 yaşını bitirmemiş çocuklarınızla beraber Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

18 yaşından büyük aileniz ise Türkiye’de hem ikamet izni hemde Türk Vatandaşlığı hakkına sahip olmaktadır. VIPTurkishPass olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

| Türkiye'de Aile İkamet İzni |

Aile ikamet izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34 ve 37 maddelerinde düzenlenmiş olup, aile birliğinin korunması amacıyla yabancı uyruklu aile bireylerine tanınan kısa dönem ikamet izni türüdür. Aile statüsünde yer alan yabancı uyruklulara verilmektedir. Yabancı uyrukluya izin kanunun “destekleyici” olarak bahsettiği kişi üzerinden verilmektedir.

| Bu İzin Kimlere Verilmektedir? |

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28.md’de yer alanların veya Türkiye’de yasal ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancıların, mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

- Yabancı uyruklu eşine;

- Eşinin veya kendisinin reşit olmayan yabancı uyruklu çocuğuna.

| Uzman Danışman Firması : VIPTurkishPass |

Aile ikamet İzni türünde kanun koyucu destekleyiciyi sadece Türk vatandaşıyla sınırlı tutmamış, daha geniş yorumlamıştır. Yalnız Türk Vatandaşı ile evli olan yabancılar değil, aynı zamanda Türkiye’de yasal ikamet izni olan yabancılar ile mülteciler ve ikincil koruma sahibi yabancılarla evli yabancılar da başvuruda bulunabilir. Destekleyici kendi üzerinden eşine ikamet izni alabileceği gibi kendi çocukları ile eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocuklarına da Türkiye’de oturma izni alabilir.

Yabancı uyruklu destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda, eşlerden sadece birine aile oturma izni verilir. Ancak destekleyicinin bütün çocuklarına aile ikameti kapsamında oturma izni verilir.

Çocukların başvurularında ortak velayeti bulunan anne veya babadan birinin yurtdışında bulunması halinde, yurtdışında bulunan anne veya babanın muvafakati aranmaktadır. Aile ikamet kapsamında Türkiye’de oturan çocuklar reşit olana kadar öğrenci ikameti almadan öğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Aile oturma izniyle Türkiye’de en az 3 yıl ikamet edip reşit olan çocuklar, talep etmeleri durumunda aile oturma izinleri kısa dönem oturma iznine dönüştürülebilir. T.C. vatandaşlarıyla evli olup en az 3 yıldan beri aile oturma izniyle ikamet eden yabancı uyruklular boşanma durumunda kısa dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak yabancı uyruklu eş tarafından aile içi şiddet sebebi ile mağdur edildiği mahkeme kararı ile sabit olduğu durumlarda, 3 yıl şartı aranmamaktadır.

| Aile İkamet İzni Kaç Günde Çıkar? |

Aile İkamet İzni en fazla 3 yıllığına düzenlenmektedir ve her halükarda destekleyicinin yabancı uyruklu olması durumunda destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Yabancılar Kanunu’na göre destekleyicinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Destekleyicinin söz konusu şartları gerçekleştirmemesi durumunda yabancı uyruklunun aile oturma izni kapsamındaki başvurusu kabul edilmez.

Üstelik, yabancı bireyler, bir anonim şirketi veya bir limited şirketi kurabilir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu yalnızca bir kişi tarafından oluşturulabilir ve kurul, bir elektronik ortamda da toplanabilir. Ayrıca, tüzel kişilikler, kurul üyeleri olarak atanabilirler. Böylece, yabancı bireyler veya tüzel kişilikler, bir anonim şirketi kurabilir ve kurul üyeleri, yabancı kişilerden oluşabilir.

- Destekleyicinin kendisini ve oturma izni alacak yabancı uyruklu şahsı da kapsayacak genel sağlık sigortası;
- Destekleyicinin aylık gelirinin en az fert başına asgari ücretin 1/3’e denk gelecek şekilde olması;
- Destekleyicinin son 5 yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olması;
- Destekleyicinin en az 1 yıldan beri Türkiye’de ikamet ediyor olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması;
- Eşlerin on sekiz yaşından küçük olmaması.

Öğrenci İkamet İzni

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Öğrenci ikamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de, vizesinin veya vize muafiyetinin belirlediği süreden ya da 90 günden fazla süreyle kalacak olan yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir.

| Kimlere Öğrenci İkamet İzni Verilir? |

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğiti alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Bakımı ve tüm masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve orta dereceli bir eğitim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara, anne – babalarının ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince 1’er yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir.

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bir kişinin öğrenci oturma izni sahibi olması, öğrencinin anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamaz.

Eğitim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci oturma izni süresi eğitim süresini aşamaz.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek ülkemizde eğitim alacak olan yabancılara, eğitimleri süresince öğrenci ikamet izni verilebilir.

| Öğrenci İkamet İzninin İptal Edilmesi Veya Uzatılmaması |

Aşağıdaki durumlarda oturma izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

- Bu izin için aranan şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması halinde,
- Öğrenimin sürdürülemeyeceğine dair bazı kanıtların ortaya çıkması halinde,
- Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığına dair kanıtların tespit edilmesi halinde,
- Hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde öğrenci ikamet izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

| Gerekli Belgeler |

- Anne veya babadan birisinin oturma izni müracaatı esnasında olmaması halinde müracaatta olmayanın muvafakat belgesi,
- Anne veya babadan birisinin ölmüş olması halinde ölen eşe ait ölüm belgesi
- Anne ve babası boşanmış iseler çocuğun velayet belgesi
- Çocuğun anne ve babasının evli ise evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopileri

Uzun Dönem İkamet İzni

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunamazlar.

Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

| Türkiye'de Uzun Dönem İkamet İzni |

Temel olarak her şirket kuruluşu için öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Potansiyel Vergi Kimliği üzerinden bir banka hesabı açarak (şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olacak) Yeni Ortaklık sermayesinin 1 / 4’ünü (%25) (limited şirket hariç) bu hesaba yatırılması gerekmektedir.

Şirket belgelerinin merkezi sicil kayıt sistemine (MERSİS) kaydedilmesi ve aşağıda sayılan belgeler ile ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir:

- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.

| Uzun Dönem İkamet Izni Asgari Gelir Miktarı |

Gelir aylık olarak en az 500 USD olmalıdır.

Tam Kapsamlı Sağlık Sigortası

Tam kapsamlı bir sağlık sigortası gerekmektedir. (Kısa dönem ile aynı kriterlere sahiptir)

Son 3 yıl içerisinde hiçbir suça karışmamış olmak

Bu durum Türk Mahkemelerin alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. (Adli sicil kaydı)

Türkiye’de 8 yıl süreyle bulunmak

Başvuru sürecinin asıl kısmı, başvuru sahibinin düzenli geliri bulunduğunun ve 8 yıl süreyle Türkiye’de kaldığının kanıtlanmasıdır. (Şartlar için aşağıyı okuyunuz)

| Uzun Dönem ikamet izni Başvuruları ne kadar sürmektedir? |

Başvurular 90 güne kadar sürmektedir. Belgelerin hazır olması ve yerel emniyete teslim edilmesiyle birlikte 90 günlük süreç başlamış olur.

| Uzun Dönem ikamet izni yabancıya Türkiye’de çalışma hakkı veriyor mu? |

Hayır, çalışma hakkı vermemektedir.

| Genel prosedür nasıl uygulanmaktadır ? | Başvurular online olarak ve doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır- e-ikamet.goc.gov.tr

| Uzun Dönem İkamet İzninin Kesilmesi |

Eğer bir yıl içinde 6 aydan fazla ya da zorunlu kamu hizmetleri, eğitim veya sağlık sebepleri dışında son 5 yıl içinde toplam 1 yıl Türkiye dışında bulunduysanız ikametin kesintisine sebebiyet vermektedir. İkametin kesildiği durumlarda, önceki ikamet süreleri bir ikamet izni başvurusuna yönelik sayılmaz ya da başka bir ikamet iznine çevrilmez.

Bir yandan daha etkin bir yönetim öte yandan ise siyasi istikrara sahip Türkiye’nin vatandaşı olmak bu başarı hikayesine de ortak olmak demektir.

| Uzun Dönem Oturma İzni Koşulları |

- Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak
- Son 3 yıl içinde devlet tarafından sağlanan hiçbir tür sosyal destekten faydalanmamış olmak
- Yaşamını sürdürecek yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmak
- Geçer
li bir sağlık sigortası sahibi olmak - Kamu düzeni ve güvenliğine tehdit teşkil etmemek.

Başvuruları başarıyla sonuçlanarak daimi ikamet izni alan kişiler aşağıdaki özel uygulamalar dışında aynı Türk vatandaşı gibi haklara sahip olur:

| Uzun Dönem ikamet izni sahipleri şunlardan muaftır: |

- Zorunlu askerlik hizmeti,
- Seçme-seçilme hakkı,
- Kamu hizmetine girme hakkı,
- Araç ithal ederken vergi muafiyeti.

İkamet İzni Uzatma

İkamet izni uzatmak isteyen yabancılar, daha önce başvuru yaptıkları ikamet izni başvurusu gibi ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Oturma izni uzatma başvurularında önemli husus başvuru süresi ve tarihine dikkat edilmesi gerektiğidir. İkamet izni uzatma başvurusu yapılırken, başvuru tarihi, başvuruyu yapacak kişinin var olan ikamet izni süresi içinde olmalıdır. Türkiye’de ikamet eden yabancılar, oturma veya çalışma izni süresinin bitimine en fazla 60 gün öncesinde ve son başvuru tarihi olarak ikamet izni süresi bitme tarihinden 1-2 gün önce başvuru yapmalıdırlar. İkamet izni uzatma randevusu alma işlemleri eskiden olduğu gibi Oturma İzni Uzatma randevusu olarak geçmemektedir. Göç İdaresinin kuruluşuyla birlikte yapılan bazı değişikliklerle artık yabancı ikamet izni uzatma randevusu almaya gerek kalmamıştır.

| İkamet İzni Randevu Alma |

Peki ikamet izni uzatma işlemi nasıl olur?

İkamet izni uzatma işlemi, verilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde beyan edilmesi ve sisteme girilmesi gerekmektedir. İkamet izni uzatmada kişinin daha önce verdiği bilgilerin yeni verdiği bilgilerle örtüşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ikamet izni uzatma talebi reddedilir. İkamet izni ilk başvuru yapıldığında olduğu gibi ikamet izni uzatma başvurusunda da sağlık sigortası istenmektedir. İkamet İzni Uzatma Başvuru

İkamet izni uzatma başvuru işlemi yaparken başvuru başlangıç tarihi, önceki ikamet izni bitiş tarihi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun amacı ikamet izni süresi bitimiyle uzatılan yeni ikamet izni başlamaktadır. Bu sayede ikamet izni kesintiye uğramaz. İkamet izni başvurusunda yabancı uyruklu kişinin oturma izni istediği tarihten başlayarak en az 60 gün geçerli olan pasaport belgesine sahip olması gerekir. İkamet izni başvuruları için gerekli olan evrak ve belgeler, istenilen ikamet izni çeşidine göre değişir. İkamet izni başvurusunda talep edilen ortak evrak ve belgeler şöyledir;

- Pasaport Fotokopisi
- 4 Adet Fotoğraf
- Sağlık Sigortası
- İkamet İzni Başvuru Formu
- İkamet edeceği süre içerisinde yeterli miktarda maddi imkana sahip olduğunu gösteren belge

İkamet izni uzatma başvurusu işlemleri otomasyon sistemi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sistemde başvuru tamamlanmasıyla birlikte evrak ve belgeler beş iş günü içinde gönderilmelidir. Sistem üzerinden başvurusu tamamlanan kişi posta ile belgelerini kargolamalıdır. Kargo ile evraklarını göndermeyen kişilerin ikamet izin başvuruları kabul edilmez. Ayrıca gönderilen kargoda ikamet izni harç ücretinin makbuzu da ilgili zarfta bulunmalıdır.

İkamet izni başvurusu posta aracılığıyla gerçekleşir. Bunun için randevu alınması gerekmez. Belge ve evrakların PTT kargo ile iadeli ve taahhütlü bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Diğer şekilde gönderilen postalar kabul edilmemektedir.

| İkamet İzni Uzatma Başvurusu Sonucu |

İkamet izni başvurusu yapıldıktan sonra kargoya verilen evraklar İl göç idaresinde 90 günlük bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Posta ile idareye ulaşmayan evraklar bu sürece alınmaz. Başvurusu değerlendirme aşamasından olumlu olarak geçen kişilerin ikamet izinleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır ve ikamet edilen adrese gönderilmektedir.