6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet izni yabancı uyruklu olan kişilere Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi seviyelerinde eğitim görecek yabancılara “öğrenci ikamet izni” düzenlenir.

Ancak bazı hallerde ikamet izni almış bir öğrencinin üniversitesini, fakültesini veya öğrenim gördüğü bilim dalını değiştirmesi mümkün olabilmektedir. Bu hallerde öğrenci ikamet iznine ne olacağı merak edilen bir konudur. Yükseköğrenim öğrencilerinin üniversite, fakülte veya bölüm değişikliğinde ikamet izni iptal olur mu, izlenecek usuller nelerdir? Bu sorunun cevabı öğrencinin aynı il içerisinde mi yoksa başka bir ilde bulunan bir öğretim kurumuna mı değişiklik yaptığına göre değişmektedir.

Buna göre, aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

Keza, aynı il sınırları içerisinde bulunan bir başka öğretim kurumuna geçiş durumunda da öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur.

Öte yandan, farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenmesi gerekir.

Bünyamin ESEN, Kurucu Ortak ve Kıdemli Göç Danışmanı