Türk Sosyal Sigortalar Sistemine göre işverenlerin temel yükümlülüklerinden birini de çalıştırdıkları kişilere ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesini verme yükümlülüğüdür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işe başlamadan en az 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesini verme konusunda yükümlü olan işverendir. Bildirgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektrik ortamda gönderilmesi zorunludur.

İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinde Özel Haller

Genel kural olarak sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç sigortalının işe başlamasından bir gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. Ancak bazı hallerde ve bazı işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son tarih değişmektedir.

  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün verilmesi gerekir.
  • Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde verilmesi gerekir.

Yabancıların Çalışma İzninin Bildirimi

Çalışma iznine tabi yabancı uyruklu kişilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son tarih ise farklıdır.

  • Buna göre yabancı uyruklu kişilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışma izin belgesinin üzerindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde verilmesi gerekir.
  • Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekir.
  • 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren ise sigortalı işe giriş bildirgesinin her halde çalışma izninin geçerlilik tarihinden itibaren 30 gün içinde verilmesi gerekir.

Daha fazla bilgi almak veya çalışanlarınıza çalışma izni almak için lütfen uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

Bünyamin Esen, Kurucu Ortak & Kıdemli Yatırım Danışmanı