İkamet iznine başvuru için pasaport sürem ne kadar olmalıdır?
İkamet izni için talep edilen süreden altmış gün daha uzun süre pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi sahibi olmanız gerekmektedir.

İkamet izni almak için bankada ne kadar param olması gerekir?

 • Kısa dönem ikamet izinlerinde idarece talep edilen belgelerde kişinin talep edilen ikamet süresince geçimini sürdürecek asgari tutarda parasının olması göz önünde bulundurulmaktadır.
 • Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır.
 • Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir.

Vize sürem bitti kaç gün içinde ikamet iznine başvuru yapabilirim?
Vize süreniz bitmeden ikamet iznine başvuru yapmanız gerekir. Vize sürenizin bitiminin ardından yapılan başvurularda 10 güne kadar yapılmış ise idare vize ihlali cezası ödeyerek başvurunuzu kabul edebilir. Ancak idare başvurunuzu kabul etmeme eğilimi de gösterebilir.

Mevcut ikamet izninin uzatılması için ne zaman başvuruda bulunulması gerekmektedir?
Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılır.

İkamet adresimi değiştirdim ne yapmalıyım?
İkamet izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde yirmi iş günü içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına ve il Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İkamet izni başvurusunda bulunan ancak ikamet izni kartı gelmeyen yabancıların yurtdışına çıkış yapabilmesi mümkün müdür?
Müracaat belgesi başvurusu yapılarak her defasında 15 günden fazla olmamak kaydıyla yurt dışında kalma hakkı alınabilir. Ancak son dönemde göç idaresi müracaat belgesi başvurularını olumlu değerlendirmemektedir.

Başvurumu yaptım randevu tarihinden önce vizem/ikametim bitmiş oluyor.
Randevu tarihinden önce vize ve ikamet izni süresi biten yabancılar, başvuru formu ile ülkemizde başvuru sonuçlanana kadar kalabilmektedirler.

İkamet ihlali/vize ihlali yaptım. Cezasını nereden ödemesini yapabilirim?
Para cezaları ülkemizden çıkış yaptığınız sırada hudut kapılarında öğrenilebilmektedir.

İkamet izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Randevu tarihinde ikamet izni başvurusunun işleme alınmasını takip eden doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 • Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzer araçlarla gelen yabancılar
 • Turizm amaçlı kalacak yabancılar
 • Tedavi alacak yabancılar
 • Adli ve İdari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybeden yabancılar
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak yabancılar
 • Kamu kuruluşları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar
 • Bakanlar kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak yabancılar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Kısa dönem ikamet izni ne kadar süre ile verilir?
En fazla iki yıl kısa dönem ikamet izni verilebilir. 2022 yılının şubat ayından itibaren idare, Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar haricinde diğer yabancılara 1 yıldan ikamet izni vermeyi uygun görmemektedir.

Aile ikamet izni kimlere verilebilir?
Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine (Birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir).
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna( çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayet bulunan anne veya babanın muvafakatleri olmalıdır). Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni olmadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Öğrenci ikamet iznini kimler alabilir?
Türkiye’ye öğrenim vizesi ile gelmiş ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara ya da
ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta uzmanlık eğitimi(TUS), Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi(DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara verilir.

Çalışma izni olan yabancılar ikamet izni almalı mıdır?
Çalışma izni ikamet izni yerine geçerlidir. Türkiye’de Çalışma iznine sahip yabancı, çalışma izni süresince ikamet iznine başvuru yapmak zorunda değildir.

İnsani ikamet izni kimler alabilir?

 • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  • Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 55 inci maddesi uyarınca aşağıdaki nedenlerle sınır dışı kararı alınamadığında

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

 • Yabancılar ve uluslararası koruma Kanunu’nun da öngörülen; başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması, kabul edilemez başvuru ve sınır dışı etme kararlarına karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
 • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
 • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
 • Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani ikamet izni almak için nasıl başvuru yapmalıyım?
Göç idarelerinin İl müdürlüklerine başvuru yapılarak diğer ikamet türlerinde şartlar aranmaksızın insani ikamet izni şartları taşıyan yabancılar insani ikamet alabilirler.

Uzun dönem ikamet izni başvuru şartları nelerdir?

 • Yabancının, kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması
 • İkamet izniyle kalan yabancı, 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım almamış olması
 • Yabancının kendisinin (varsa ailesinin) geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olması
 • Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olması
 • Yabancının oturumunun kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
 • Yabancının mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi olmaması