Kimler Turkuaz Kart sahibi olabilir?

Yüksek nitelikli iş gücü olabilecek eğitim, ücret, deneyim ve mesleki bilgi, bilim ve teknolojiye katkı gibi niteliklere sahip olan kişiler,
Yüksek nitelikli yatırımcı olabilecek yatırım ve ihracat düzeyi ile istihdam büyüklüğüne sahip olan ve teknolojik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlayabilen kişiler,
Bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda uluslararası başarılara sahip olan ve ülke menfaatleri için yararlı olacağı kabul edilen bilim insanı ya da araştırmacılar,
Kültürel, sanat ya da sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan kişiler,
Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınırlığı ve milli menfaatleri ile ilgili konularda Türk kültürünün yararına olacak şekilde uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan kişiler Turkuaz Kart sahibi olabilirler.

Soru: Türk soylular Turkuaz Kart alabilir mi? Türk Soylu Belgesi almak Turkuaz Kart almaya engel olur mu?

Türk soylu yabancılar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır.

Soru: Türkiye’de 100 bin ABD Doları tutarında gayrimenkul alan kişinin Turkuaz Kart alma hakkı var mıdır?
Bazı sivil toplum kuruluşlarının “Türkiye’de yabancıların belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapmaları halinde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılması” konusundaki taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmiş olmalarına karşın işbu kitabın yayım tarihi itibariyle herhangi bir tutarda yatırım yapan kişilerin Turkuaz Kart alabilmelerine dair bir düzenleme söz konusu değildir.

Geçici koruma statüsü sahibi Suriyeliler Turkuaz Kart alabilir mi?

Geçici koruma sağlanan yabancılara Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Turkuaz Kart ile ilgili madde hükümleri uygulanmamakta olduğundan Turkuaz Karta başvurma hakları bulunmamaktadır.