Türkiye'de Yabancı Yatırımcı Teşvikleri

Türkiye, yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Yabancı yatırıma destek için devlet teşvik imkanları sunularak daha iyi, daha sağlıklı bir ortam sağlanmaktadır. Türkiye’de yabancı yatırımcılar için en yararlı devlet teşvikleri seçeneklerinden biraz bahsedelim;

 • Vergi İndirimleri
 • Gümrük Vergi Muafiyeti
 • Sosyal Sigorta Primi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopaj İndirimleri
 • KDV İstisnası
 • KDV İadesi
 • Arge Teşvikleri
 • Faiz Oranı Desteği
 • Arazi Tahsisi

Yatırım Teşvik Bölgeleri

Yatırım Yapılacak Bölgeler ve Uygulanan Teşvikler
1 Ocak 2012 tarihiyle yürürlüğe yerini alan teşvik sistemlerinde, birçok teşvik çeşidi bulunmaktadır. Bu teşvik çeşitleri Türkiye’de her yatırım bölgesi için farklılıklar göstermektedir.
Bu teşvikler şöyledir;

 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri
 • Bölgesel Yatırım Teşvikler
 • Genel Yatırım Teşvikleri
 • Stratejik Yatırım Teşvikleri

Türkiye Teşvik Sistemi

Bahsettiğimiz bu teşvikler 6 ayrı bölgeyi kapsamaktadır. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yatırım yapılacak ilgili bölgeye teşvik, farklılık gösterebilir.Bu teşvik uygulamalarında 6 farklı bölge vardır. Yatırım yapılmak istenen bölgeye göre teşvik türleri değişiklik gösterir.

Genel Yatırım Teşvikleri

Yatırım yapılmak istenen bölge ayırt edilmeksizin 500 bin ve ya 1 Milyon TL yatırım yapacak yabancı ya da yerli yatırımcılar için kullanılabilir teşvik olanaklarındandır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Türkiye’deki yabancı ve yerli yatırımcılar ülkeye ithal ettikleri makineler için gümlük vergisi ödemeyeceklerdir.

Yatırım yapılmak istenen bölge ayırt edilmeksizin 500 bin ve ya 1 Milyon TL yatırım yapacak yabancı ya da yerli yatırımcılar için kullanılabilir teşvik olanaklarındandır.

Gümrük KDV Muafiyeti

Yabancı ve yerli yatırımcılar ülkeye yurt dışından getirdikleri teçhizat ve makineler için %18 KDV (Katma Değer Vergisi) ödemeyeceklerdir.

Bölgesel Yatırım Teşvikleri

Türkiye’de yatırım yapmak için yabancı ve yerli yatırımcılar için, yatırım yapılmak istenilen 6 farklı bölge için değişik teşvik imkanları sunulmaktadır. İstenilen herhangi yatırım bölgesinde etkin olmak isteyen yatırımcılar, KDV ve Gümrük Vergisi ödemekten muaf tutulur.

Bölgesel yatırım teşviklerinden biri de, işveren ve işçiler için sosyal sigortalar prim desteği verilmektedir. Başta 6. Bölge olmak üzere, ülkede kalkınma açısından yatırıma en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlarda yatırım yapanlar için daha iyi teşvikler sunulmaktadır. Örneğin, bu bölgelerde yapılan yatırımlar ile yatırımcılardan 10 yıl gelir vergisi stopaj indirimi ile %90 vergi indirimi imkanı sağlanır.

Bununla beraber bölge ayırt etmeksizin yatırım yapılacak 5. Bölgede desteklenebilecek ve teşvik sağlanacak alanlardan bazıları şu şekildedir;

Otomotiv yatırımları, maden çıkarma yatırımları, savunma ve uzay savunma sanayi yatırımları, enerji üretimi için türbin ya da jeneratör imalatı yatırımı, eğitim yatırımları,

Ayrıca yatırım yapılabilecek 4. Bölge yatırım teşvik alanları şunlardır;

Gıda ve tütün makine imalat yatırımı, kimyasal gübre imalat yatırımı, plastik, kauçuk ham madde imalat yatırımı, tarım ve orman makine imalat yatırımı yer alır.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri

Türkiye’de Ar-Ge alanında, teknoloji kapasitesini yükseltecek ve milletlerarası pazarda etkinliğini arttıracak yatırımlarda büyük ölçekli teşvikler sağlanmaktadır.

 

Stratejik Yatırım Teşvikleri

 • Yapılacak yatırımlar min. 50 Milyon TL olması ve %40 katma değer oluşturması,
 • Yatırımla yapılacak olan üretim miktarının ithalinden az olması,
 • Stratejik devlet teşvikleri için istenilen şartlardandır.