Türkiye'de Üniversite Okumak İcin Ne Yapmaliyim?

Türkiye’de üniversite açmak için önünüzde çok uzun, riskli, karmaşık ve zorlu bir süreç vardır. Pek çok kural ve kısıtlamayla karşı karşıya kalırsınız. İyi bir bütçe planlaması yapılması gerekmektedir. Bağlantılara, finansmana ve organize olmaya ihtiyacınız vardır. Özel üniversite kurmak için gerekli yeterlilikleri ve şartları sağlamanız gerekmektedir. Ancak bütün zor süreçleri atlattıktan sonra üniversite kurduktan sonra istikrar sağlayabilirseniz hem ekonomik açıdan hem de itibar açısından çok büyük başarılar elde edebilirsiniz.

Tamamlanması gereken pek çok belge ve prosedür olacaktır. Eğitim ve öğretimle alakalı bir kurum açmak doğru danışmanla çalışmadan edinilmesi çok zor olan bir kazançtır. Yönetmeliklere ve kanunlara dair hukuki bilgiye sahip olmalısınız. Bunun için avukatımız gerekli bütün takibi sizin için yapacaktır. Kaynak yaratmalı, her şeyi belgelendirmeli, akreditasyona önem vererek alanında uzman öğretim görevlisi ve personelleri işe almalısınız. Sizin adınıza ve sizin için bütün bunları yapabilecek bir danışman olduğumuzu aklımızdan çıkarmayın.

Ayrıca diğer bir konu olarak reklama ağırlık verilmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim kurumu olan üniversiteler öğrencilere ihtiyaç duyar. Kaliteli eğitim standartlarına ulaştığınız takdirde ve doğru tanıtımı yaparsanız üniversitenizi pazarlayıp duyurmanız çok zor değildir. Fizibilite çalışmalarının doğru şekilde yapılmış olması gerekir. İş planı yapılmalı, gerekli izin ve ruhsatlar alınmalı, üniversitenin konumu ve binası belirlenmeli, teknolojik ihtiyaçlar karşılanmalı, akreditasyon alınarak doğru reklam yapılmalı, maliyet planlaması düzenlenerek bilgili insanlarla çalışıp bilgi sahibi olunmalıdır.

Özel Üniversitelere Devlet Desteği Sunulması

Yükseköğretim kurumları en az iki yıl boyunca araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmuş olan vakıf üniversitelerine her yıl talep edilmesi halinde araştırma, eğitim, öğretim, yatırım ve kütüphane masrafları ile diğer başka cari harcama kalemlerine yönelik devlet yardımı yapılır.

Bu yardım YÖK’ün önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara uygun olarak kendi bütçesini %45’i aşmayacak şekilde hesaplanarak yapılacaktır.

Burada önemli olan yapılacak çalışma ve araştırmaların düzeyinin yerelde ve uluslararası alanda ses getirecek düzeyde olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alındıktan sonra yine onun aracılığıyla yapılacak devlet yardımı Bütçe Kanunu’nda her yıl bu maksatla düzenlenen ödenek üzerinden 2 eşit taksite bölünerek Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yardım yapılan yükseköğretim kurumunun her yılın nisan ayının son gününe kadar bir önceki yıldaki gelir ve giderleri bu iki bakanlığa ve YÖK’e bildirmesi gerekmektedir.

Özel Üniversite Açmanın Şartları

  1. Üniversiteler en az iki fakülteden oluşur. Fen ve edebiyat alanlarında eğitim veren ilgili programlar yer almalıdır. Bu iki programdaki bölümler olmazsa olmaz oldukları için üniversitenin faaliyete başlayacağı eğitim öğretim yılında bu bölümlere öğrenci alımı yapılacağı taahhüt edilmelidir.
  2. Eğer bir ileri teknoloji enstitüsü kurulacaksa bu enstitü en az iki fakülte içermelidir. Bunlardan birinin teknoloji alanında olması gerekmektedir. Teknolojiyle ilgili fakültelere bu alanlarda bölümler açılmalıdır. Üniversitenin faaliyete başlayacağı eğitim öğretim yılında bu bölümlere öğrenci alımı yapılması taahhüt edilmelidir. Ayrıca bu enstitünün üniversite olabilmesi için yine fen ve edebiyat programlarına sahip olmalı ve yönetmeliğin esaslarına uyması gerekmektedir.
  3. Kurulacak üniversitenin başvurusunda Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Devlet Planlama Teşkilatı’ndan görüş alır. Üniversitenin plan ilkelerine uygun olması ve başvuruların buna göre yapılması gerekmektedir.

Bu zorlu, uzun yolda sizin her aşamada, uzun yıllar yanınızda olacağımızı ve desteğimizi esirgemeyeceğimizi unutmayın.

Türkiye’de Üniversites Kuruluşu ve Türkiye’de Üniversite okumak ile ilgili merak ettiğiniz; türkiye’de üniversite okumak icin ne yapmaliyim, yabancı uyruklu öğrencilerin, türkiye’de üniversite okuma şartları, yabancı uyruklu öğrencilerin türkiye’de üniversite okuma şartları 2020, yabancılar türkiye’de nasıl üniversite okur, yabancı uyruklu öğrencilerin türkiye’de üniversite okuma şartları 2018, sınavsız yabancı öğrenci kabul eden üniversiteler 2020, yabancı uyruklu öğrenci alan üniversiteler, yurtdışında lise bitirip türkiye’de üniversite okumak 2020 gibi tüm konularda ücretsiz danışma hattımızdan bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.