Türkiye’de İkamet İzni Danışmanlığı

Yabancılar Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, Türkiye yasalarına göre kendilerine tanınan haklardan yararlanabilirler.

NOT: 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55/c ve ç bentleri kapsamında çalışacak yabancılar, amaçlarına uygun vize ile giriş yapmaları halinde, bir yıl içinde 90 gün ile sınırlı olmak üzere  ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Her defasında en fazla iki yıllık verilen aile ikamet izni
Öğrenim sürelerine göre verilen öğrenci ikamet izni.

Süre sınırı olmaksızın verilen uzun dönem ikamet izni.

Her defasında en fazla bir yıllık süre ile verilen insani ikamet izni

Başlangıçta 30 gün, her defasında altı aylık sürelerle uzatılabilen, toplam süresi üç yılı geçmeyen insan mağduru ikamet izinleridir.

İkamet izni alabilme şartları ve kısa dönem ikamet izni alınabilecek konular, çalışma hakkı sağlayan ikamet izinleri hakkında detaylı bilgi almak için;

VIPturkishPass ile çalışmıyor olsanız dahi aramaktan çekinmeyiniz.

Turizm Amaçlı İkamet İzni Danışmanlığı

Turizm Amaçlı İkamet İzni Danışmanlığı Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları

Aile İkamet İzni Danışmanlığı

Aile İkamet İzni Danışmanlığı İkamet izni almak için ailenizden ayrılmanıza gerek yoktur. Aksine Türk vatandaşlığı programı yalnızca kendinize değil aynı

Öğrenci İkamet İzni Danışmanlığı

Öğrenci İkamet İzni Danışmanlığı Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet

Uzun Dönem İkamet İzni Danışmanlığı

Uzun Dönem İkamet İzni Danışmanlığı Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar

İkamet İzni Uzatma

İkamet İzni Uzatma İkamet izni uzatmak isteyen yabancılar, daha önce başvuru yaptıkları ikamet izni başvurusu gibi ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Oturma izni