Türkiye’de Vergi Avantajları ve Yatırım Destekleri

Türkiye’de gayrimenkul alırsanız Kuzey Amerika veya Avrupa’da olduğu gibi astronomik emlak vergileri ödemezsiniz. 250 bin Dolar değerindeki bir konutun yıllık emlak vergisi yalnızca birkaç yüz dolardır.

Vatandaş olan yabancılar yerli yatırımcılara sağlanan imkanlardan eşit şekilde yararlanır, şirket açabilir ya da ortak olabilirler. Kar, satış, tasfiye ve tazminat gibi anlaşmalarla sağlanan kazançlarını istediği gibi kullanabilir ve yurtdışına aktarabilirler. Vergi indirimlerinden, devlet teşviklerinden, sigorta primi avantajlarından eşit olarak yararlanabilirler.

Türkiye’de limited veya anonim şirketlerin kurumlar vergisi yüzde 20, şahsi gelir vergisi oranları ise yüzde 15 ile 35 arasındadır. Ancak Türk pasaportu alanlar tüm vergi istisnalarından, gider indirimlerinden yararlanabilir, Türk hukukundan tanımlanan her türlü vergi indirimini alabilir. Ayrıca, Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında ABD, Çin, Almanya, Güney Kore, İran, Katar, Rusya, Malezya başta olmak üzere pek ülkeyle anlaşması bulunmaktadır.

Özetle Türkiye size asgari vergilendirme ile azami kazanç fırsatı sunar.