Partnerlerimiz

Türkiye'ye VIP Salondan Giriş Yapın

Partnerlerimiz

 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.

 GABORAS – Gayrimenkul Borsası 

GABORAS, sektörün düzensiz ve kayıt dışı yapısını ortadan kaldırarak düzenlenmesine, ölçülebilmesine ve şeffaf olarak işlenebilmesine zemin hazırlayacaktır. Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinin kayıt altına alınarak menkulleşmesi, küçük birimlerle satılabilmesi ve yerli/yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilmesi ortak bir borsanın doğmasına olanak sağlayacaktır.