Türkiye'de Özel Okul Kuruluş İşlemleri

Bir özel okul kurma süreci oldukça masraflı ve zahmetlidir. Bunun için süreci beraber yürüteceğiniz işin uzmanı olan danışmanlardan destek almanız gerekmektedir. Özel okul kurma sürecinde sizin yanınızda olacağımızı aklınızdan çıkarmayın. İsterseniz gelin süreci beraber gözden geçirelim

Bir Özel Okul Kurma Süreci:

 1. Sınıf seviyelerini, kaç sınıf olacağını belirleyin.
 2. Okulun değerlerini ve eğitime yaklaşımını açıklayan hedefler belirleyerek bunları müfredatınızda da bulundurun.
 3. Okulun yönetim kurulunu belirleyin. Eğitim, muhasebe, hukuk, inşaat ve işletme gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış olmalarına dikkat ederek üyelerini belirleyeceğiniz okul komitesini kurun.
 4. Okulun bütün gereksinimlerini sağlayın.
 5. Okul binasının hem iç hem dış düzenlemelerini tamamlayın.
 6. Bir tüzel kişilik oluşturun.
 7. İş planı hazırlayın.
 8. Yatırım giderlerini belirleyerek bütçe oluşturun.
 9. Okulun için konumunu belirleyin. Merkezi olması her zaman işinize yarayacaktır.
 10. İşin uzmanı olan personeller seçmeye özen gösterin. MEB yönetmeliğine uygun yönetici ve okul müdürleri seçin.
 11. Alanında uzman ve yüksek nitelikleri olan yetenekli öğretmenlerden oluşan bir eğitmen kadrosu kurun.
 12. Okulun reklam ve tanıtımına özen gösterin. Dergi ve gazeteler aracılığıyla, ayrıca sosyal medya kanallarını kullanarak reklamlar verin.

Okulunuza bir kayıt ofisi açın. Öğrenci kayıtları almaya başlayın.

Özel Okul Açılışlarında Gerekli Belgeler

Özel okul kurmak için gerekli belgeleri olmadan başvurunuz kabul edilmeyecektir. İlgili Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği M.5/2 kapsamında düzenlenmiş olan belgeler şunlardır;

 • Form dilekçe (Ek-1)
 • TCK’nın 53. maddesinde yazılı olan suçlardan herhangi birine mahkum olunmadığına dair yazılı beyan
 • Tüzel kişi olarak kurulmuş özel okulları için milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanmış, özel eğitim kurumunda işletmeci olarak görev yapılacağına dair ifadelerin yer aldığı, tüzel kişiliğin niteliği doğrultusunda Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin örneği
 • Temsilci kurucunun eğitim müdürlüğü tarafından onaylanmış olarak kurumu açmaya, devretmeye ve benzeri başka işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararı örneği
 • Kurum binasının yerleşim planı çizimi
 • Bakanlık tarafından onaylanmış olan kurum yönetmeliğine uygun hareket edileceğinin taahhüdüne ilişkin yazılı beyan
 • Bakanlık onayı ile uygulanan öğretim programları kurmuş ve haftalık ders çizelgesinin bulunmadığı kurumlar ile deneme amaçlı veya resmi olarak benzersiz programlar uygulayan kurumlar için; bakanlığın onayına sunulmak üzere öğretim programı taslağının 3 nüshası, haftalık ders çizelgesinin CD ve taslağı
 • Tabi oldukları yönetmeliğe uygun olma amacında olan resmi benzeri olan okulların kurucularının yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlığın onayına sunulmak üzere hazırlanan kurum yönetmeliği taslağının 3 nüshası ve CD’si veya kurucunun önceden açılış izni almış olduğu bir başka okul için bakanlık tarafından onaylanmış kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Bütün personelle ve yöneticilerle ilgili çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Okul türüne göre hazırlanmış kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmış örneği veya kurum binasının tapu fotokopisi
 • Sağlık Meslek Lisesi kurulacaksa o ilde bulunan hastaneyle yapılacak protokol
 • İtfaiye müdürlüğünden alınacak ilgili mevzuat kapsamında binayla ilgili yangın önlemlerine ilişkin rapor
 • Kurumun bulunduğu çevre ve binanın sağlık koşullarına uygunluğuna dair il veya ilçe sağlık birimlerinden alınacak rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin yapı proje müellifleri, çevre ve şehircilik il müdürlükleri veyahut üniversite ya da yetkili serbest proje bürolarından alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklu kişilerce ortaklık yoluyla veya doğrudan açılacak uluslararası okul ise bakanlar kurulu izni
 • Uluslararası okul ise denklik belgesi

Yukarıdaki belgelerle Kaymakamlık veya Valilik, İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulur. Başvuru yapan kişiye, başvuru tarihini belirten alındı belgesi verilir. Dosyalar ilgili valiliğe 3 iş günü içinde gönderilir. Başvuru onaylandıktan sonra kurumunuz, bundan böyle MEB onayı almış bir eğitim merkezi olarak eğitim hayatına başlayabilecektir. Bu onay olmadan hizmet veren eğitim kurumlarına ceza kesilmektedir. Yine tüm bu süreçlerde yanınızda olacağımızın garantisini veriyoruz.