Öğrenci İkamet İzni Danışmanlığı

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Öğrenci ikamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de, vizesinin veya vize muafiyetinin belirlediği süreden ya da 90 günden fazla süreyle kalacak olan yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir.

Kimlere Öğrenci İkamet İzni Verilir?

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğiti alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

Bakımı ve tüm masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve orta dereceli bir eğitim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara, anne – babalarının ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince 1’er yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir.

Ülkemize eğitim maksadıyla gelmiş, vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni ya da diğer bilinen ismiyle öğrenci oturma izni alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bir kişinin öğrenci oturma izni sahibi olması, öğrencinin anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamaz.

Eğitim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci oturma izni süresi eğitim süresini aşamaz.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek ülkemizde eğitim alacak olan yabancılara, eğitimleri süresince öğrenci ikamet izni verilebilir.

Öğrenci İkamet İzninin İptal Edilmesi Veya Uzatılmaması

Aşağıdaki durumlarda oturma izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.

 1. Bu izin için aranan şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması halinde,
 2. Öğrenimin sürdürülemeyeceğine dair bazı kanıtların ortaya çıkması halinde,
 3. Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığına dair kanıtların tespit edilmesi halinde,
 4. Hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde öğrenci ikamet izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.
 5. Anne veya babadan birisinin oturma izni müracaatı esnasında olmaması halinde müracaatta olmayanın muvafakat belgesi,
  Anne veya babadan birisinin ölmüş olması halinde ölen eşe ait ölüm belgesi
  Anne ve babası boşanmış iseler çocuğun velayet belgesi
  Çocuğun anne ve babasının evli ise evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopileri