İkamet İzni Uzatma

İkamet izni uzatmak isteyen yabancılar, daha önce başvuru yaptıkları ikamet izni başvurusu gibi ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Oturma izni uzatma başvurularında önemli husus başvuru süresi ve tarihine dikkat edilmesi gerektiğidir. İkamet izni uzatma başvurusu yapılırken, başvuru tarihi, başvuruyu yapacak kişinin var olan ikamet izni süresi içinde olmalıdır. Türkiye’de ikamet eden yabancılar, oturma veya çalışma izni süresinin bitimine en fazla 60 gün öncesinde ve son başvuru tarihi olarak ikamet izni süresi bitme tarihinden 1-2 gün önce başvuru yapmalıdırlar. İkamet izni uzatma randevusu alma işlemleri eskiden olduğu gibi Oturma İzni Uzatma randevusu olarak geçmemektedir. Göç İdaresinin kuruluşuyla birlikte yapılan bazı değişikliklerle artık yabancı ikamet izni uzatma randevusu almaya gerek kalmamıştır.

İkamet İzni Randevu Alma

Peki ikamet izni uzatma işlemi nasıl olur?

İkamet izni uzatma işlemi, verilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde beyan edilmesi ve sisteme girilmesi gerekmektedir. İkamet izni uzatmada kişinin daha önce verdiği bilgilerin yeni verdiği bilgilerle örtüşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ikamet izni uzatma talebi reddedilir. İkamet izni ilk başvuru yapıldığında olduğu gibi ikamet izni uzatma başvurusunda da sağlık sigortası istenmektedir.

İkamet İzni Uzatma Başvuru

İkamet izni uzatma başvuru işlemi yaparken başvuru başlangıç tarihi, önceki ikamet izni bitiş tarihi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun amacı ikamet izni süresi bitimiyle uzatılan yeni ikamet izni başlamaktadır. Bu sayede ikamet izni kesintiye uğramaz. İkamet izni başvurusunda yabancı uyruklu kişinin oturma izni istediği tarihten başlayarak en az 60 gün geçerli olan pasaport belgesine sahip olması gerekir. İkamet izni başvuruları için gerekli olan evrak ve belgeler, istenilen ikamet izni çeşidine göre değişir. İkamet izni başvurusunda talep edilen ortak evrak ve belgeler şöyledir;

  • Pasaport Fotokopisi
  • 4 Adet Fotoğraf
  • Sağlık Sigortası
  • İkamet İzni Başvuru Formu
  • İkamet edeceği süre içerisinde yeterli miktarda maddi imkana sahip olduğunu gösteren belge

İkamet izni uzatma başvurusu işlemleri otomasyon sistemi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sistemde başvuru tamamlanmasıyla birlikte evrak ve belgeler beş iş günü içinde gönderilmelidir. Sistem üzerinden başvurusu tamamlanan kişi posta ile belgelerini kargolamalıdır. Kargo ile evraklarını göndermeyen kişilerin ikamet izin başvuruları kabul edilmez. Ayrıca gönderilen kargoda ikamet izni harç ücretinin makbuzu da ilgili zarfta bulunmalıdır.

İkamet izni başvurusu posta aracılığıyla gerçekleşir. Bunun için randevu alınması gerekmez. Belge ve evrakların PTT kargo ile iadeli ve taahhütlü bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Diğer şekilde gönderilen postalar kabul edilmemektedir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Sonucu

İkamet izni başvurusu yapıldıktan sonra kargoya verilen evraklar İl göç idaresinde 90 günlük bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Posta ile idareye ulaşmayan evraklar bu sürece alınmaz. Başvurusu değerlendirme aşamasından olumlu olarak geçen kişilerin ikamet izinleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır ve ikamet edilen adrese gönderilmektedir.

Türkiye’de ikamet izni ile ilgili yapılan değişiklikler ve politikalar hakkında Şirketimiz yöneticilerinden Kıdemli Yatırım Danışmanı Bünyamin Esen’in açıklama ve bilgilendirmeleri :