اطلاعات پروژه 

  BÜYÜKÇEKMECE-منطقه: استانبول

تاریخ تحویل: آماده ارائه

امکانات اجتماعی: استخر – سالن ورزشی حمام ترک

محل  دیدگاه: مشاهده دریا و دریاچه

حمل و نقل: موقعیت نزدیک به اتوبوس مترو و مترو بوس