اطلاعات پروژه

BASIN EKSPRES-منطقه: استانبول

تاریخ تحویل: ژوئن 2020

امکانات اجتماعی: استخر- سالن ورزشی و حمام

نوع آپارتمان ها: مسکن + خانه 11/ + 0/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4

حمل و نقل: مترو و مترو بوس

پرداخت: 25٪ پیش پرداخت با 24 ماه قصد

موقیعت محل:نردیک به هتل / دانشگاه و فروشگاه

بلوک: 2 بلوک

به مرکزاستانبول 15 دقیقه و به فرودگاه 25 دقیقه