WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی مشتری ما همیشه برای پاسخ به سوالات شما اینجا است. هر چیزی که میخواهید بپرسید
با ماشورین فارسی زبان ميتوانيد صحبت كنيد

تسهیلات دولتی  برای سرمایه گذاری در بخش آموزش

در سال ۲۰۱۹ دولت تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذارانی که در بخش آموزش برای احداث مراکز آموزشی جدید، ترویج و گسترش آموزشگاه موجود و یا مدرن کردن آن در بخش هایی که میخواهند ، اختصاص خواهد داد.

در تسهیلاتی که دولت می دهد بخش  آموزش در رتبه اول قرار دارد. دولت به افرادی که در بخش آموزش در بخش های گوناگون مثل مدارس ابتدایی، مدارس راهنمایی و دبیرستان و سایر موارد تسهیلات ویژه ای در ۵ منطقه ی ترکیه را شامل خواهد شد. همچنین ۲۰ میلیون لیر تسهیلات دولتی در بخش آموزش و نگهداری و تعمیر هواپیما را شامل خواهد شد.

تسهیلات شامل ساخت، باز سازی مدارس ، مدرن و تجهیز نمودن مدارس ، غذا خوری های مدارس و استخر و سالنهای ورزشی می باشد.

تسهیلات بازار یابی و ورود به بازار

دولت ترکیه با هدف بازار یابی در بازارهای خارجی و افزایش صادرات خود به شرکت هایی که در این بخش فعالیت می کنند برای پیشبرد اهداف و گسترش کار خود تسهیلات اعطا می کند. این تسهیلات از طرف اتاق تجارت برنامه ریزی شده و به افراد علاقه مند اعطا می شود.

تسهیلات شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی

طبق قانون تجارت ترکیه سرمایه گذاران در بخش تجارت های بین المللی اگر خواهان شرکت در نمایشگاههای خارجی باشند و بخواهند محصولات خود را تبلیغ و بازاریابی کنند دولت ترکیه برای گسترش صادرات و بازاریابی برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی تسهیلات اعطا خواهد کرد.

کمک مالی و بیمه دولتی برای صادر کنندگان

دولت به سرمایه گذاران در بخش های مختلف تجاری و همچنین صادر کنندگان برای صادرات محصولات و بازاریابی محصولات در خارج از کشور وام صادراتی و بیمه ی وام صادراتی خواهد داد.