بیانیه های مطبوعاتی

ما در مطبوعات

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران خبرگزاری آناتولی روز پنجشنبه ۱۳ دی (۳ ژانویه) در گزارش ویژه‌ای درباره اخذ

هجوم ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه بعد از تغییر قانون اخذ اقامت

هجوم ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه بعد از تغییر قانون اخذ اقامت بعد از تغییر قانون اخذ اقامت و

بیشترین سرمایه گذاران در ترکیه ایرانی ها هستند

بیشترین سرمایه گذاران در ترکیه ایرانی ها هستند در نشست خبری که آقای فاتیح چایاباتماز نماینده ی انجمن صاحبان صنایع

اخبار تصویری