مدیران ما

BÜNYAMİN ESEN

شریک مدیریت

AKIN ATALAY

شریک مدیریت

FATİH ÇAYABATMAZ

شریک مدیریت

تیم ما