تابعیت

با VIPTurkishPass، خدمات انحصاری برای درخواست های شهروندی خود دریافت خواهید کرد.

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید!

+90 542 892 89 11

اتباع خارجی در صورت داشتن شرایط لازم می توانند شهروند جمهوری ترکیه شوند.

ترکیه با بسیاری از بخش های اثبات شده از بهداشت تا آموزش، از بانکداری تا ساخت و ساز، زندگی راحت را به شهروندان خود ارائه می دهد.

اتباع خارجی که از طرق مختلف تابعیت ترکیه را کسب می کنند می توانند از تمامی فرصت های این کشور بهره مند شوند.

خارجی ها در ترکیه ممکن است بتوانند تابعیت دریافت کنند

با خرید ملک
با انتقال وجه نقد
با ایجاد اشتغال
با ازدواج
یا مدتی اقامت

به عنوان VIPTurkishPass، ما بهترین خدمات را در کل فرآیند شهروندی شما ارائه می دهیم.

برای مشاوره

با کارشناسان ما تماس بگیرید

برای دریافت خدمات مناسب در کل فرآیند شهروندی با ما تماس بگیرید.
VipTurkishPass