Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Danışmanlığı

Türk vatandaşlığı iki şekilde kazanılmaktadır. Bunlardan ilki doğum yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır. İkincisi, sonradan vatandaşlığının kazanılması yoluna ilişkin olup bu yazımızda Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına yer vereceğiz.

Öncelikle, Türk vatandaşı ile evlilik yabancılara kendiliğinden Türk vatandaşı olma hakkı doğurmaz. Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olmanın şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun metni gereğince, yabancı uyruklu şahsın eş üzerinden vatandaş olabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

 • Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması;
 • Eşlerin aile birliği içinde yer alması;
 • Yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması;
 • Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması.

Yatırım Yapana Türk Vatandaşlık

Yabancılar yukarıdaki şartları taşımaları durumunda yerleşim yerlerinin bulundukları valiliklere vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Fakat Türk vatandaşı eşin başvuru tarihinden sonra vefat etmesi durumunda, eşlerin aile birliği içinde yaşaması şartı aranmaz.

Kanun metninin son fıkrası evliliğin butlanla sonuçlanması sonucu Türk vatandaşlığı kazanan yabancının durumunun ne olacağı ile ilgilidir. Eğer, yabancı evlenmede iyiniyetli ise vatandaşlığı iptal edilmez.

Vatandaşlık başvurularında işlemin hızlı yürümesinin size bağlı olduğunu unutmayınız. Vatandaşlık başvurularında verilen bilgi ve belgelerinin eksiksiz ve gerçeğe aykırı olmaması gerekmektedir. Bu bilgilerin idare tarafından temin edilmeye çalışılması işlemin başvuru sürecinin yavaş ilerlemesine sebep olacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Eksiksiz doldurulmuş vatandaşlık başvuru formu;
 2. Türk eşin nüfus cüzdanının fotokopisi;
 3. Pasaport veya benzeri belgenin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası;
 4. Yabancı eşin doğum belgesinin Türkçe tercümesin noter onaylı nüshası;
 5. Evlilik Cüzdanı (fotokopisi ibraz edilecek);
 6. Yerleşim yeri Türkiye olan yabancılar için en son alınan ikamet izni;
 7. Eşlerin aile birliği içinde yaşadığını gösterir belge (kira sözleşmesi, banka hesabı gibi);
 8. Son 6 ay içinde çekilen beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;
 9. Yabancı hakkında her hangi bir suç nedeni ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı var ise noter onaylı örneği;
 10. Vatandaşlık başvuru hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir belge.

Yeni Bir Gelecek

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında yapacağımız bu başvuru ile hem müvekkillerimiz hem eşleri hem de 18 yaşından küçük çocukları Türk Vatandaşlığına geçebilmektedir. Bu konuda VIPTurkishPass olarak sizlere hukuki destek sunmaya hazırız.

Bizimle +90 212 809 00 46 numaralı iletişim telefonumuzdan ister Yurt dışında olun isterseniz Türkiye’de olun işlemlerinizi yapabilmemiz için uzman avukat ve danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.