فرص منشأة الإنتاج الصناعي

ما از طریق کادر متخصص خود در زمینه های تاسیس کارخانه در ترکیه، ساختار صنعتی در ترکیه و تولید صنعتی در ترکیه از خارجیانی که می خواهند تجارت خود به ویژه تولید خود را به ترکیه انتقال دهند و از فرصت های موجود در ترکیه استفاده کنند، پشتیبانی می کنیم. .

صنعت دفاعی ترکیه در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در بخش تولید داشته است و به‌ویژه با افزایش هزینه‌های لجستیکی در طول دوره همه‌گیری، به سمت پتانسیلی می‌رود که می‌تواند با چین رقابت کند. افزایش صادرات ترکیه منجر به توسعه بخش تولید و صنعت می شود. اگر می خواهید کارخانه خود را در ترکیه راه اندازی کنید و در زمینه های صنعت و تولید سرمایه گذاری کنید، تیم متخصص ما در کنار شما هستند. ما خوشحالیم که با درک خدمات سطح بالا از شما حمایت می کنیم، به خصوص در زمینه مشوق هایی که می توانید دریافت کنید و امکاناتی که ایجاد خواهید کرد.

خدماتنا

استشارات الاستثمار في تركيا

استشارات طلب الجنسية

استشارات البطاقة التركوازية

استشارات اذن الاقامة في تركيا

إستشارات تصريح عمل محدد المدة

استشارات تعليمية

استشارات المعادلة المهنية في تركيا

إستشارات رفض الإقامة والترحيل

خدمات دائرية

أنواع تأشيرات تركيا