6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet izni yabancı uyruklu olan kişilere Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır.

Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiş bulunmaktadır.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara “öğrenci ikamet izni” düzenlenir. (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.)

Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi seviyelerinde eğitim görecek yabancılara “öğrenci ikamet izni” düzenlenir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Öğrenci ikamet izni öğrencinin bu sayılanlar dışındaki diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilmektedir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Buna ilave olarak şu şartların da yerine getirilmesi gerekir:

-Türkiye de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi zorunludur (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7’nci maddesi kapsamında “Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek” veya “giriş yasağı konulmuş” yabancılardan olmaması zorunludur.

-Türkiye de kalacağı adres bilgilerini vermesi zorunludur.

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez.

Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenmektedir.

Öğrenci İkamet İzni reddedilme, iptal edilme veya uzatılmama nedenleri nelerdir?

Şu sayılan hallerde öğrenci ikamet izni reddedilir veya verilmiş ise iptal edilir:

- Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,

- Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,

- Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,

- Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,

Yukarıda sayılan hallerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Türkiye’de öğrenci ikameti ile yasal olarak yaşamak konusunda daha fazla bilgi almak ve öğrenci ikametini almak veya yeniletmek için lütfen şirketimizle iletişime geçin.

Bünyamin Esen, Kurucu Ortak ve Kıdemli Göç Danışmanı