Türkiye’de bulunan yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de Türk Yasalarına göre ikamet izni süreçlerinden geçmeleri gerekmektedir. Bu iş ve işlemler Göç İdaresi Başkanlığı’nın yerel birimleri olan Göç İl Müdürlükleri yerine Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılmaktadır. Aşağıda yabancı misyon temsilcileri ve ailelerinin ikamet işlemleri aktarılmıştır.

Yabancı Misyon Kimlik Kartı Nedir?

Türkiye’de bulunan ve akredite edilmiş büyükelçilik, elçilik, muvazzaf başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görev yapan yabancı misyon personeli ve aile bireylerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Misyon Kimlik Kartı düzenlenir.

Yabancı misyon kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı misyon personeli, Türkiye ye girişini veya Türkiye de ikamet etmekte ise misyonda göreve başlamasını izleyen yedi gün içinde, kendisi ve aile bireyleri için kimlik kartı almak üzere Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunur.

Misyon görevlileri için ikamet izninden muafiyet nasıl uygulanır?

Kanunun 20’nci maddesinde ikamet izninden muaf olan yabancılar düzenlenmiş olup Türkiye de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar ikamet izninden muaftır. Ayrıca anılan yabancıların sahip olduğu Yabancı Misyon Kimlik Kartı yabancının ikamet izninden muaf olduğunu belgelemektedir.

Yabancı misyon personelinin görevinin uzatılması işlemleri nasıl olur?

Yabancı misyon personeli görevinin uzatılması halinde, Yabancı Misyon Kimlik Kartı geçerlilik süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda kart geçerlilik süresi dolmadan önce Dışişleri Bakanlığına başvurarak yenisini almakla yükümlüdür.

Yabancı misyon personeli aile üyelerinden ikamet izni alması gerekenler kimlerdir?

Yabancı misyon personeli ile aile bireylerinin, haklarında istisnai muamele yapılmasını icap ettiren durumları sona erdikten sonra Türkiye de kalmaya devam etmek istemeleri halinde en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvuruda bulunması gerekmektedir. Yabancı misyon personelinin, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni belgesi alması gereken aile üyeleri için ikamet izni başvuruları, bağlı bulundukları temsilcilik tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılır. Düzenlenmesi uygun görülen ikamet izinleri için bahse konu yabancılar bulundukları ilin valiliklerine yönlendirilir.

Bünyamin Esen, Kurucu Ortak ve Kıdemli Göç Danışmanı