Türk vatandaşı olmasa dahi etnik olarak Türk kökenli olduğunu ispat eden kişilere Türkiye kanunlarında özel bazı haklar tanınmıştır. Kişinin Türk soylu bir yabancı olduğunu gösteren belgeye “Türk Soylu Belgesi” adı verilmektedir.

2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ile bu anılan bu kanunun uygulama yönetmeliği uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yabancı uyruklulara ait nüfus kütüğü tutulur.

Anılan kanun ve yönetmelik hükümlerine tabii olan Türk soylu yabancılar, yabancı nüfus kayıtlarını tesis ettirmekle yükümlüdür. Türk soylu yabancıların, nüfus kütüğüne kayıtlarının yapılabilmesi için ikamet ettikleri yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmeleri gereklidir.

Türk soyluluk belgesi veya diğer adıyla Türk soylu kimliği, Türk vatandaşlığına sahip olmayan ama Türk asıllı olan kişilerin Türkiye'de kolayca çalışma izni almasını sağlayan belgedir. Söz konusu bu belge, kişilerin meslek ve sanatlarını Türkiye sınırları içerisinde kolayca icra edebilmelerine olanak da sağlar.

Türk soylu yabancılar, çeşitli kanunlarla Türk vatandaşlarına saklı tutulan işleri kamu veya özel kuruluşlara ait işyerlerinde serbestçe yapabileceği gibi kamu kurum ve kuruşlarında "kamu görevlisi" ve "devlet memuru" statüsünde istihdam da edilebilir.

Türk soylu yabancılar, ilgili kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevleri icra etmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak yabancının Türk soylu olduğunun Türkiye Cumhuriyetinin resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlanması zorunludur. Diğer ülke büyükelçilikleri veya konsolosluklarından alınmış belgeler İçişleri Bakanlığı tarafından Türk Soylu Belgesi verilmesine esas tutulmadığı sürece geçerli kabul edilmemektedir.

Türk soylular için çalışma izni başvuruları Nüfus ve Vatandaşlar İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmekte, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Türk Soylu Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak ve danışmanlık hizmeti alarak Türk Soylu Belgesi'ne başvurmak için lütfen bizimle iletişim kurun.

Bünyamin ESEN, Kurucu Ortak ve Kıdemli Göç Danışmanı