Türkiye’de yabancılara yönelik rejimi belirleyen temel kanun olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre, vize kurallarına ilişkin kuralları çiğneyen veya yasal kalış ihlallerinde bulunan yabancılara idari para cezası verilmektedir. Örneğin yabancılar ülkemizde yasal kalış vize süresini ihlal ettiklerinde kendilerine idari para cezası kesilmektedir. Bu idari para cezaları, yabancının Türkiye'den çıkışı sırasında sınır kapılarında yüzlerine tebliğ edilerek tahsil edilmektedir.

2022 takvim yılı ve 2023 takvim yılında yabancılara uygulanan idari para cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Yabancıların muhatap olduğu bu idari para cezaları ile ilgili güncel bir düzenleme bulunmaktadır. 27 Ocak 2023'te TBMM'ye sevk edilen Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu Kanun Teklifi ile yabancılara verilen idari para cezalarına af uygulanması planlanmaktadır.

Teklifteki kanun maddesi şu şekildedir: “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç olmak üzere anılan fıkra kapsamında idari para cezası verildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinde vazgeçilir ve tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez.”

Kanun teklifinin birkaç hafta içinde yasalaşmasını ve haftalar içinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz.

Yabancılarla ilgili önemli bir düzenleme olarak bu hükümle yabancıya uygulanan cezalar affedilecek ve yabancılarla temiz bir sayfa açılacaktır. Ancak, hükmün 31 Aralık 2022 tarihinden önce verilen idari para cezalarını kapsadığı ve 2023 yılı için verilmiş olması halinde bu kapsamda olmayacağı unutulmamalıdır.

Bu, yabancıların ikamet izinlerine etkisi açısından önemli sonuçlar doğurabilecek bir düzenlemedir. Ancak bu düzenlemenin ülkeye giriş yasakları veya ülkeden sınır dışı işlemleri ile ilgili olmadığı unutulmamalıdır.

Bünyamin Esen, Yönetici Ortak ve Kıdemli Göç Danışmanı