Yabancı Diş Hekimi Çalışma İzni

Türkiye'ye VIP Salondan Giriş Yapın

Yabancı Uyruklu Diş Hekimleri Türkiye’de Nasıl Çalışır?

Yurt dışından gelmiş ve yurt dışında eğitim almış Türk vatandaşları, Türkiye’de yaşamak amacıyla ve kendi mesleğinde Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar denklik almada hukuki süreç ve prosedürlere bağlıdır.

Hiç kimse denklik belgesine sahip olmadan eğitim aldığı meslek ve alanda çalışamaz. Ayrıca İşyeri de açamazlar. Tıp ve sağlık sektöründe okumuş ve eğitim görmüş kişiler, Türkiye’de çalışmak, özel muayene açmak ya da sağlık ocaklarında görev yapabilmeleri için ruhsat almaları gerekmektedir. Bunun için ise denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Anlatacağımız bu bilgiler ile diş hekimliği denklik şartlarını ve denklik süreçlerini ele alacağız.

Danışmanla Görüş

Yabancı Uyruklu Hekimler Türkiye’de Nasıl Diploma Denklik Alır?

Hekimlik eğitimini yurt dışından almış Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mesleklerini icra etmeleri için yasal olarak kabul edilmesi diploma denkliğine bağlı durumdadır. Diploma denkliğini ise Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kurumu tarafından verilmektedir. Başvurulduktan sonra gerekli görüldüğü durumda ek dersler de istenebilir.

Yabancı üniversitelerin doktorluk ve diş hekimliği bölümlerinden mezun ve diplomaya sahip kişiler için denklik belgesi alma süreçleri;

  • Türkiye dışındaki ülkelerde doktorluk eğitimi alan tüm Türk Vatandaşları ile yabancıların YÖK Denklik Kurulu’na başvurmaları gerekmektedir. Bu kuruma yapılan başvurular internet aracılığıyla gerçekleştirilir. E-devlet şifresine sahip kişiler bu sistem üzerinden de denklik başvurusunda bulunabilirler.
  • Başvurular yazılı olarak yapılamaz, yalnız online olarak yapılır.
  • Başvuru ücreti 2019 yılı için 150TL olup, bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.
  • İnternetten başvuru gerçekleştirildikten sonra, randevu tarihi alınmaktadır. Başvuran kişi randevu tarihinde talep edilen belgelerle YÖK Denklik Kurumu Ankara şubesinde bulunmalıdır. Belge ve evrak teslim edildikten sonra başvuran kişi mülakata alınıp değerlendirilecektir.
  • Evrak ve belgelerin değerlendirip sonuçlanması yaklaşık olarak 3-24 ay arasında zaman alabilir ve başvuru süreci içinde bir sonuç açıklanmaktadır.

Yurtdışında Diş Hekimliği eğitimi almış kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesleklerini icra etmeleri  ve bunun için diploma denklik belgesinin alınması

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 30.maddesi `Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden diploma almak lazımdır.` düzenlemesi ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde  diş hekimliği mesleğini yapabilmenin şartlarını ortaya koymuştur.

Bu düzenleme sonucunda T.C. sınırları içerisinde diş hekimliği mesleğinin icra edilebilmesi için ilgili kişinin Türk olması ve lisans diplomasının Türkiyedeki bir üniversitede Diş Hekimliği Fakültesi’nden almaları gerekmektedir. Diş Hekimliği diplomasının Türkiye dışında bir ülkeden alınması durumunda, Diploma YÖK tarafından, YÖK Diplomaları Denklik Yönetmeliği ile denkliğin kabulü ve lisans denklik belgesinin Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Diş Hekimi olarak çalışmak isteyen Türk uyruklu yabancılar için vatandaş olma şartı aranmaz. Fakat Türk uyruklu yabancılardan çalışma ve oturma izinleri istenir. Bunun yanında yurt dışında eğitim gördükleri bölümden mezun olmaları ve diplomalarını ülkemizdeki diş hekimliği bölümüne denk bir eğitim verilmiş olduğuna dair YÖK tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye’de diş hekimliği yapmak isteyen ve unvanını diş hekimi olarak taşımak için, Türk olmak ve Türkiye’de bulunan diş hekimliği fakültelerinden diploma sahibi olmaları gerekmektedir. T.C. vatandaşı olunması durumunda, diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanıp, Sağlık Bakanlığı tarafından ise tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de diş hekimi olarak çalışmak ve diş hekimliği mesleğini icra etmek istiyorsanız, Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma izni danışmanlığı hizmetimizle size yardımcı olabiliriz, lütfen iletişime geçin.

Yabancı doktor çalışma izinleri, yabancı uyruklu doktor atamaları, yabancı hemşire çalışma izni, sağlık bakanlığı yabancı uyruklu doktor alımı, yabancı asistan doktor süreçleri, yabancı doktor muayene açabilir mi ve yabancılar diş hekimliği yapabilir mi gibi tüm sorular ve merak ettikleriniz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Diş Hekimi Çalışma İzni